Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 124, 125 SGK Toán 4

1. a Khoanh tròn vào C;                b Khoanh tròn vào D;      c Khoanh tròn vào C                  d Khoanh tròn vào D. 2.  3. a Các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN nên chúng song song và bằng nhau. b Diện tích hình chữ nhật ABCD là:              12 x 5 = 60 cm2 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!