Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 123 SGK Toán 4

1. frac{9}{14}  < frac{11}{14}           frac{4}{25}  < frac{4}{23}            frac{14}{15} < 1    frac{8}{9} = frac{24}{27}              frac{20}{19}  > frac{20}{27}           1 < frac{15}{14} 2. a Phân số bé hơn 1 là: frac{3}{5}     b Phân số lớn hơn 1 là:frac{5}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!