Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123, 124 SGK Toán 4

1. a Có thể viết vào ô trống một trong các chữ số: 2; 4;6; 8 tức là:            752, 754, 756, 758 b Số chia hết cho 2 và hia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của số đó phải là 0. Vậy viết 0 vào chỗ chấm:           750 Ta có: 7 + 5 + 0 = 12;  12 chia hết cho 3. Vậy số tìm được là số chia hết cho 3. c Đ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!