Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4

Áp dụng cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  a 34 x 11 = ? Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7 Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374. Vậy  34 x 11 = 374 b 11 x 95 = ? Nhẩm 9 cộng 5 bằng 14  Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945. Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045 Vậy 11 x 95 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!