Giao thoa sóng đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Giao thoa sóng được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Giao thoa sóng.

Biên độ sóng giao thoa sóng

+ Biên độ sóng cơ tại M:          AM=begin{vmatrix} 2Acosbegin{bmatrix} dfrac{pid1d2}{lambda}+dfrac{varphi1+varphi2}{2}& end{bmatrix} end{vmatrix}         AM^2=A1^2+A2^2+2A1A2cos Delta varphiM         Delta varphiM=dfrac{2pi}{lambda}d1d2+Delta varphi

Những điều cần nắm vững về giao thoa sóng

GIAO THOA SÓNG luôn là một vấn đề khiến bao thế hệ học sinh đau đầu, bởi vậy Cunghocvui đã viết nên bài viết tổng hợp LÝ THUYẾT GIAO THOA SÓNG CẦN NẮM VỮNG giúp các bạn học tập dễ dàng và hiệu quả hơn. [Giao thoa sóng] I GIAO THOA SÓNG CƠ 1 HIỆN TƯỢNG GIAO THOA SÓNG Giao thoa là hiện tượng hai sóng

Phương trình giao thoa sóng

Phương trình sóng tại điểm M:   uM=2Acosbegin{bmatrix}dfrac{pid2d1}{lambda}+dfrac{varphi2varphi1}{2} & end{bmatrix}.cosbegin{bmatrix} omega tdfrac{pid1+d2}{lambda}+dfrac{varphi1+varphi2}{2}& end{bmatrix}   

Số điểm cực đại cực tiểu

Ta có các công thức sau đây:      + Cùng pha cực đại:  dfrac{S1S2}{lambda} leq k leq dfrac{S1S2}{lambda}      + Cùng pha cực tiểu:  dfrac{S1S2}{lambda}dfrac{1}{2} leq k leq dfrac{S1S2}{lambda}dfrac{1}{2}      + Ngược pha cực đại:  dfrac{S1S2}{lambda}dfrac{1}{2} leq k leq dfr

Sóng có cực đại cực tiểu

+ Khi sóng có cực đại thì điều kiện tại M sẽ là:             d2d1=klambda + Khi sóng có cực tiểu thì điều kiện tại điểm M là:            d2d1=k+0,5lambda Mở rộng nếu 2 nguồn lệc pha  Delta varphi + Cực đại:         d2d1=k lambda+dfrac{Delta varphi}{2pi}.lambda + Cực tiểu:         

Tìm khoảng cách trong giao thoa sóng

Bài toán tìm khoảng cách từ điểm M trên đường trung trực gần nhất dao động cùng pha, ngược pha:      + Cùng pha:       klambda geq dfrac{S1S2}{2} Rightarrow k{min}      + Ngược pha:    k+0,5lambda geq dfrac{S1S2}{2} Rightarrow k{min}       Rightarrow dM;S1S2{min}=k{min}lambda

Tìm số điểm dao động

Bài toán tìm số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn  S1S2 trong  MI: với  I là trung điểm  S1S2         + Cùng pha:     dfrac{S1S2}{2lambda} leq k leq dfrac{d}{lambda}          + Ngược pha:   dfrac{S1S2}{2lambda}dfrac{1}{2} leq k leq dfrac{d}{lambda}dfrac{1}{2} Với 

Xác định khoảng cách

Xác định khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất. Gọi  d1 là khoảng cách từ điểm  M đến  S1S2:        left{begin{matrix}d2^2=sqrt{S1S2^2+d1^2} d2d1=klambdaend{matrix}right. Rightarrow sqrt{S1S2^2+d1^2}d1=klambda

Loạt Giao thoa sóng trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!

Bài liên quan