Đường thẳng - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Đường thẳng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2

1.  2.  a Ba điểm O, M, N thẳng hàng.    Ba điểm O, P, Q thẳng hàng. b Ba điểm B, O, D thẳng hàng     Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Đường thẳng - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!