Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

“Thức ăn” của cây ngô là gì ?

Thức ăn của cây ngô là khí cácbônic, nước và các chất khoáng

Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu và ếch

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Cây ngô đã dùng nước, các chất khoáng, khí cácbỏníc, ánh sáng để tạo thành các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm,...

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!