Bài 62: Động vật cần gì để sống? - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 62: Động vật cần gì để sống? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dự đoán xem con chuột trong hộp nào sẽ chết trước ? Tại sao ? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ?

+Con chuột số 1 sẽ bị chết sau con chuột số 2 và số 4. Vì con chuột này không có thức ăn, chỉ có nước uống nên nó chỉ sống được một thời gian nhất định. +Con chuột số 2 sẽ chết sau con chuột số 4, vì nó không có nước uống. Khi thức ăn hết, lượng nước trong thức ăn không đủ để nuôi dưỡng cơ thể, nó s

Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường.

Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

+Con chuột số 1 thiếu thức ăn  +Con chuột số 2 thiếu nước uống  + Con chuột 3 đã đầy đủ mọi điều kiện sống +Con chuột số 4 thiếu không khí  +Con chuột số 5 thiếu ánh sáng 

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

+Con chuột số 1 thiếu thức ăn vì trong hộp của nó chỉ có bát nước. +Con chuột số 2 thiếu nước uống vì trong hộp của nó chỉ có đĩa thức ăn. + Con chuột thứ 3 có đủ nước, thức ăn, không khí và ánh sáng +Con chuột số 4 thiếu không khí để thở vì nắp hộp của nó được bịt kín, không khí không thể chui vào

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 62: Động vật cần gì để sống? - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!