Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao?

+Cây a phát triển tốt nhất, cây cao, lá xanh, nhiều quả, quả to và mọng vì vậy cây được bón đủ chất khoáng. +Cây b phát triển kém nhất, cây còi cọc, lá bé, thân mềm, rũ xuống, cây không thể ra hoa hay kết quả được là vì cây thiếu nitơ.  +Cây c phát triển chậm, thân gầy, lá bé, cây không quang hợp ha

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!