Bài 64: Trao đổi chất ở động vật - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 64: Trao đổi chất ở động vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường

Hàng ngày, động vật lấy khí ôxi từ không khí, nước, thức ăn cần thiết cho cơ thể sống và thải ra môi trường khí cácbôníc, nước tiểu, phân.

Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ?

+ Để duy trì sự sống, động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ôxi có trong không khí. +Trong quá trình sống, động vật thường xuyên thải ra môi trường khí cácbôníc, phân, nước tiểu.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 64: Trao đổi chất ở động vật - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!