Bài 2: Trao đổi chất ở người - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2: Trao đổi chất ở người được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

:    Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường như sau: Con người lấy vào khí ôxi, thức ăn và nước để duy trì sự sống và thải ra môi trường: khí cacbônic, phân, nước tiểu, mồ hôi

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

: Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất.

Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn

:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2: Trao đổi chất ở người - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!