Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

Cây cũng lấy khí ôxi và thải ra khí cácbôníc như người và động vật. Cây đã lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ, tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí cácbôníc. Cây hô hấp suốt ngày đêm. Mọi cơ quan của cây thân, rễ, lá, hoa, quả, hạt đều tham gia hô hấp và

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

+ Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải lấy từ môi trường : các chất khoáng có trong đất, nước, khí cácbôníc, khí ôxi.  +Trong quá trình hô hấp, cây thải ra môi trường khí cácbôníc, hơi nước, khí ôxi và các chất khoáng khác.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!