65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2

1.  2.   3.  Số tuổi của mẹ năm nay là 65 27 = 38 tuổi Đáp số: 38 tuổi.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!