55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2

1. 2. a x + 9 = 27;                      b 7 + x = 35;                            x       = 27 9                             x = 35 7                           x       = 18                                  x = 28                             c x + 8 = 46    x        = 46 8    x        = 38

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!