53 - 15 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 53 - 15 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2

1.  2.  3.  a x 18 = 9;                    b x + 26 = 73;                    c 35 + x = 83            x = 9 + 18                         x = 73 26                          x = 83 35            x = 27                               x = 47                                 x = 48

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 53 - 15 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!