34 - 8 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 34 - 8 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2

1.  2.  3.  Số con gà nhà bạn Ly nuôi là: 34 9 = 25 con gà Đáp số: 25 con gà. 4.  a x + 7 = 34;                                  b x 14 = 36.     x       = 34 7                                  x         = 36 + 14     x       = 27                                       x         = 50

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 34 - 8 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!