33 - 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 33 - 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2

1.  2.  3.  a x + 6 = 33;                b 8 + x = 43;                    c x 5 = 53.          x = 33 6                       x = 43 8                         x = 53 + 5          x = 27                            x = 35                              x = 58 4. Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 33 - 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!