15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 15, 16, 17, 18 trừ đi một số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

1.  2. 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!