14 trừ đi một số: 14 - 8 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 14 trừ đi một số: 14 - 8 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2

1. a 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14     5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 7 = 7 b 14 9 = 5              14 8 = 6                     14 4 = 10     14 5 = 9              14 6 = 8                     14 10 = 4 c 14 4 2 = 8          

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 14 trừ đi một số: 14 - 8 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!