13 trừ đi một số: 13 - 5 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 13 trừ đi một số: 13 - 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2

1.  a 9 + 4 = 13                    8 + 5 = 13              7 + 6 = 13     4 + 9 = 13                    5 + 8 = 13              6 + 7 = 13 b 13 9 = 4                   13 8 = 5                13 7 = 6     13 4 = 9                   13 5 = 8                13 6 = 7 c 13 3 5 = 5              

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 13 trừ đi một số: 13 - 5 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!