100 trừ đi một số - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 100 trừ đi một số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2

2.  Mẫu: 100 20 = ? Nhẩm: 10 chục 2 chục = 8 chục Vậy: 100 20 = 80. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  2.  100 20 = 80 100 70 = 30 100 40 = 60 100 10 = 90 3.  Số hộp sữa buổi chiều cửa hàng bán được là 100 24 = 76 hộp sữa Đáp số: 76 hộp sữa.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 100 trừ đi một số - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!