Đăng ký

Viết đoạn văn nêu cách hiểu của em về câu thành ngữ "Thuốc đắng giã tật"

541 từ

Viết đoạn văn nêu cách hiểu của em về câu thành ngữ "Thuốc đắng giã tật"

Câu thành ngữ “Thuốc đắng giã tật” mang hàm ý: những điều thật điều hay có thể làm mất lòng người khác nhưng thực tế đó lại là điều cần thiết cho quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách của người đó.

 Ý nghĩa sâu xa của câu thành ngữ đã được chứng minh. Trong gia đình, bố mẹ thường đặt ra những yêu cầu, những mệnh lệnh có tính bắt buộc đối với chế độ sinh hoạt, cách giao tiếp ứng xử của mỗi chúng ta: phải chăm học bài, không chơi điện tư nhiều, không chơi bời tụ tập. Thậm chí, có đôi lúc bố mẹ cũng lớn lời trách mắng, trách phạt. Đối với chúng ta, hẳn đó là những "trái đắng", nhưng điều không vui, những sự khó chịu.

 Nhưng thực chất có làm theo những điều bố mẹ đòi hỏi chúng ta mới có được những thành công; chăm học sẽ cho kết quả học tập tốt, hạn chế chơi bời lêu lổng sẽ tránh được các tật xấu và tệ nạn xã hội,. . Tương tự như vậy, những lời khuyên bảo của thầy cô, những lời can ngăn của bạn bè khi ta lười học, khi ta vui chơi sa đà,- dễ khiến chúng ta thấy tự ái, bị "xúc phạm" đến niềm kiêu hãnh.

 Những lời đó tuy đắng ngắt nhưng đó lại là “thuốc” để chữa những căn bệnh tinh thần của chúng ta: bệnh lười, bệnh bảo thủ, bệnh kiêu ngạo,...