Đăng ký

Trọn bộ ngữ pháp mạo từ trong Tiếng anh chuẩn nhất

Cùng với Cunghocvui đi vào tìm hiểu ngữ pháp mạo từ trong tiếng anh. Ở bài viết nêu rõ cho bạn mạo từ là gì, cách dùng mạo từ trong tiếng anh mà đặc biệt là cách dùng mạo từ a an the và sau cùng là bài tập về mạo từ hỗ trợ củng cố kiến thức đã nêu ở trên.

I) Mạo từ trong tiếng anh

1) Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho ta biết danh từ đó nhắc đến một đối tượng xác định hay không xác định trong câu.

2) Phân loại

Có hai loại mạo từ chính thường được sử dụng

 • Mạo từ xác định: The
 • Mạo từ bất định: A/ An

3) Cách dùng mạo từ trong tiếng anh

 • Sử dụng "The" khi danh từ chỉ đối tượng, sự vật được cả người nói và người nghe đã biết rõ.
 • "A/ An" được sử dụng khi người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được.

Tạm kết, trên đây là phần tổng hợp khái quát mà Cunghocvui chỉ ra cho bạn về mạo từ là gì, phân loại mạo từ và cách dùng mạo từ trong tiếng anh. Sau đây ta sẽ đi vào tìm hiểu kĩ hơn về cách dùng mạo từ a an the trong tiếng anh.

II) Cách dùng mạo từ a an the

1) Mạo từ xác định - "THE"

Như đã đề cập ở phía trên THE được dùng khi đứng trước một danh từ đã được xác định cụ thể mà cả người nói, người viết và người nghe, người đọc đều đã biết.

a) Các trường hợp thường dùng "THE"

 • Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc duy thể.
 • Khi đứng trước một danh từ, điều kiện danh từ này vừa mới được đề cập trước đó.
 • Trước danh từ, điều kiện danh từ này được xác định bằng một cụm từ hay một mệnh đề.
 • Đứng trước danh từ chỉ một vật riêng biệt.
 • Khi các từ được dùng như tính từ hay đại từ: first, second, only,...
 • The + danh từ số ít dùng trước một động từ số ít. Đại từ ở đây là He/ She/ It.
 • The + tính từ, tính từ biểu trưng cho một nhóm người.
 • Dùng trước danh từ riêng như: chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, sa mạc, miền, tên gọi số nhiều của các nước.
 • The + họ ở số nhiều như: Gia đình,...

b) Các trường hợp không dùng "THE"

 • Không dùng trước tên một quốc gia, châu lục, ngọn núi, hồ, đường.
 • Với danh từ không đếm được, danh từ số nhiều ra dùng nghĩa chung nhất, không chỉ riêng trường hợp nào.
 • Không sử dụng sau sỡ hữu tính từ (hoặc danh từ ở sở hữ cách)
 • Trước tên các bữa ăn không sử dụng.
 • Trước các tước hiệu không sử dụng.

2) Mạo từ bất định - A/ AN

Ta dùng A/ AN trước một danh từ đếm được số ít. Được dùng trong câu có tính khái quát hặc đề cập đến một sự vật, sự việc, hành động chưa được đề cập từ trước.

a) Mạo từ AN

AN được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm. Lưu ý: nguyên âm ở đây chỉ trong cách phát âm chứ không phải trong cách viết.

 • Các từ bắt đầu bằng nguyên âm "a, e, i, o"
 • Một số từ bắt đầu bằng "u"
 • Bắt đầy bằng nguyên âm "h" câm

b) Mạo từ A

Ta dùng "A" trước các từ bằng đầu bằng phụ âm hoặc nguyên âm có âm là phụ âm.

 • Dùng "A" khi đứng trước danh từ mở đầu bằng "uni" và "eu".
 • Dùng với các đơn vị phân số.
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ và tỉ lệ
 • Thành ngữ chỉ số lượng nhất định ta dùng "A"
 • Dùng trước những số đếm nhất định: hàng ngàn, hàng trăm.

c) Không sử dụng mạo từ bất định trong trường hợp

 • Đứng trước danh từ số nhiều.
 • Trước danh từ không đếm được.
 • Trước các bữa ăn, ngoại từ đứng trước là tính từ hoặc bữa ăn đặc biệt một dịp nào đó.

Tạm kết, đây là phần ngữ pháp chuyên sâu về cách dùng mạo từ a an the giúp bạn nắm được kiến thức về mạo từ trong tiếng anh. Để củng cố lại chắc chắc kiến thức cùng đi vào giải bài tập về mạo từ ở phần múc tiếp theo thôi nào!

Có thể bạn quan tâm: Tất tần tật về danh động từ trong Tiếng anh chính xác nhất

III) Bài tập về mạo từ

Bài tập 1: Điền a, an, the hoặc X vào chỗ trống

1) I'm sorry. I didn't mean to do that. It was _____ mistake.

2) There were no chairs, so we had to sit on _______ floor.

3) Lucy has just gotten _______ job in _________ bank in Chicago.

4) There's _______ bookstore on _____ corner near my house.

5) It's very cold in here. Can you close ______ window, please?

6) If you go past _______ post office, can you get me some stamps?

7) It was ________ very hot day. It was ______ hottest day of _______ year.

8) What's _______ name of __________ woman who sat beside you at the dinner?

9) How often do you go to ______ movies?

10) "Can you tell me where __________ Room 306 is, please?"

"It's on _________ third floor."

Đáp án

1) a

2) the

3) a/ a

4) a/ the

5) the

6) the

7) a/ the/ the

8) the/ the

9) the

10) X/ the

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1) As I was walking along the street, I saw _________ $20 note on _________ pavement.

A. a/ a

B. the/ the

C. a/ the

D. the/ a

2) Kate plays _______ violin in an orchestra.

A. the

B. a

C. an

D. X

3) Excuse me, where is _______ bus station, please?

A. a

B. the

C. X

D. an

4) Mary used to work in ________ Middle East.

A. X

B. the

C. an

D. a

5) I have _________ problem. Can you help me?

A. X

B. a

C. an

D. the

6) He never listens to _________ radio. He prefers watching ________ television.

A. a/ a

B. a/ the

C. the/ X

D. X/ the

7) __________ River Nile is _________ longest river of all.

A. X/ X

B. A/ the

C. The/ a

D. An/ a

8) By ________ time we had just left the office, ________ alarm went off.

A. X/ the

B. a/ an

C. a/ the

D. the/ an

9) Kally is friendly. She can make ______ friends easily.

A. a

B. an

C. the

D. X

10) __________ experience is ________ best teacher.

A. An/ the

B. X/ the

C. the/ the

D. an/ an

Đáp án

1) C

2) A

3) B

4) B

5) B

6) C

7) C

8) D

9) D

10) B

Xem thêm >>> Tất tần tật cách sử dụng giới từ chỉ thời gian chuẩn nhất

                         Tổng hợp lý thuyết về tính từ sỡ hữu cần biết

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được cho bạn kiến thức ngữ pháp căn bản của mạo từ trong tiếng anh như mạo từ là gì, cách dùng mạo từ trong trong tiếng anh và sâu hơn nữa là cách dùng mạo từ a/ an/ the. Đồng thời cũng cung cấp bài tập về mạo từ giúp bạn vững kiến thức. Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe