Đăng ký

Tất tần tật cách sử dụng giới từ chỉ thời gian chuẩn nhất

Với một số bạn học sinh, giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh chẳng khác gì một đối thủ nặng kí gây ám ảnh và rất khó để vượt qua. Đánh tan nỗi lo về giới từ chỉ thời gian cùng với Cunghocvui qua việc tìm hiểu các vấn đề: cách sử dụng giới từ chỉ thời gian và bài tập giới từ chỉ thời gian.

I) Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian

Trong tiếng anh, có ba giới từ chỉ thời gian thường dùng để xác định thời gian cho câu là ON, AT, IN. Ngoài ra, chúng còn được dùng để chỉ nơi chốn.

1) Giới từ AT

AT được dùng khi chúng ta gặp các từ chỉ thời gian sau:

 • times: at 7pm, at midnight, at 8:30.
 • holiday periods: at Christmas, at Tet holiday,...
 • at night
 • at the weekend
 • at dinner time,...

2) Giới từ ON

ON được dùng khi sử dụng các cụm từ sau:

 • Nói về các ngày của tuần, ngày lễ: on Monday, on Easter day, ...
 • Nói về các phần của ngày: on Sunday afternoon,...
 • Nói về ngày tháng: On December 20th

3) Giới từ IN

IN được sử dụng khi đi với những từ, cụm từ sau:

 • Đi với năm (year): in 2000, in 2006,...
 • Đi với tháng (months) mà không có ngày (day) kèm theo: in June, in May,...
 • Decades (thập kỉ): in the 1780s, in the sixties,...
 • Centuries (thế kỉ): in the 21th century.
 • Sesons (mùa): in summer, in winter,...
 • Đi với các buổi trong ngày: in the morning, in the afternoon, in the evening.

4) Một vài giới từ chỉ thời gian khác

 • Muộn hơn cái gì đó (After): after school.
 • Điều gì đã xảy ra lâu rồi (Ago): 7 year ago
 • Sớm hơn cái gì đó (Before): Before Tet
 • Thời gian chia làm 2 điểm: Between Tuesday and Sunday.
 • Không muộn hơn một mốc thời gian nào đó: By Monday.
 • Từ hai điểm của một quá trình (From... to...): From Monday to Thursday.
 • Mốc thời gian (Since): Since Tuesday
 • ...

II) Bài tập giới từ chỉ thời gian

Dưới đây là một số câu bài tập giới từ chỉ thời gian mà Cunghocvui tổng hợp được chia thành hai phần: không có đáp án và có đáp án phía bên dưới. Hy vọng sẽ giúp bạn củng cố thêm vững chắc kiến thức về bài học này.

Bài tập 1: Điền IN/ ON/ AT hoặc X

a) Let's meet _____ one hours.

b) Let's meet ______ Monday.

c) Let's meet at the park _______ noon.

d) I saw her ________ my birthday.

e) I like going to the beach _____ the summer.

g) I saw him ________ 3:00PM

h) I'll see you ______ next week.

i) I was born _______ 1990.'

k) What's on the TV _________ midnight.

m) _______ Tuesday, he spoke to me.

n) What are you doing ______ the weekend.

p) ______ 9 o'clock, I must leave.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

1) I'm going to America _____ May.

A. in

B. on

C. at

D. before.

2) He doesn't work _____ Monday or Tuesdays.

A. at

B. after

C. on

D. in

3) The train leaves ___ 4 minutes, hurry up.

A. at

B. on

C. in

D. X

4) In England the shops shut ____ 6:30.

A. at

B. in

C. on

D. since

5) He is starting work ____ June 20th.

A. on

B. at

C. before

D. in

6) What do you do ____________ the mornings?

A. at

B. X

C. on

D. in

7) Where are you doing _________ the winter.

A. in

B. at

C. on

D. Cả ba đáp án trên

8) There was a loud noise which woke us up _______ midninght.

A. on

B. at

C. since

D. in

9) What are you doing ___________ the weekend?

A. at

B. in

C. on

D. Cả A và C

10) Last week I worked until 8pm ______ every night.

A. at

B. X

C. on

D. in

Đáp án

1) A

2) C

3) C

4) A

5) A

6) D

7) D

8) B

9) D

10) B

Xem thêm>>> Bộ bí kíp đầy đủ về các dạng câu điều kiện học sinh không nên bỏ qua

                        Mẹo học từ vựng tiếng Anh siêu tốc dễ nhớ nhất - không thể bỏ qua

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về giới từ chỉ giời gian giúp bạn củng cố kiến thức về bài học. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn được cải thiện được bài học về giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh. Đừng quên để lại đáp án bài tập và những ý kiến thắc mắc ở bên dưới comment nhé!