Đăng ký

Nắm trọn cách dùng would trong Tiếng anh chuẩn nhất

Bài viết tổng hợp những kiến thức về cách dùng would (hay cách sử dụng would), để đi vào bài thì trước tiên ta cần nắm được would là gì, would be là gì, quá khứ của will,...

I) Will và would là gì?

1) Will

- Will có thể là trợ động từ giúp hình thành thì Tương lai (Simple Future)

- Ví dụ: All right, I will pay you at the rate you ask.

2) Would

- Would có thể là trợ động từ, nó giúp hình thành một tương Tương Lai trong Quá Khứ (Future in the past) hoặc cũng có thể là các thì trong câu điều kiện.

- Ví dụ: If she were here, she would help us.

3) So sánh will và would

  Will Would
Giống

- Đều có thể là trợ động từ

- Khi là trợ động từ thì chúng đều giúp hình thành một thì nào đó.

Khác Giúp hình thành thì tương lại Giúp hình thành thì tương lai trong quá khứ

♦ Lưu ý: Thì quá khứ của will/ won't là would/ wouldn't.

II) Những cách dùng would

Trong phần hướng dẫn cách dùng would, Cunghovui sẽ chia nhỏ thành từng phần mà would có thể kết hợp được và một số lưu ý đặc biệt về cách sử dụng would.

1) Sử dụng sau một số động từ

1.1) Would (hoặc would't)

- would (hoặc wouldn't) sử dụng khi ta tưởng tượng một tình huống hay hành động (tức là ta nghĩ về điều gì đó là không có trong hiện thực)

- Dạng viết tắt của would: 'd

- VD: I would ('d) love to live by the sea.

1.2) Would have done

- Khi ta tưởng tượng một tình huống hoặc một hành động trong quá khứ (tức là điều đó không xảy ra) thì sẽ sử dụng would have done.

- VD: The helped us a lot. I don't know what we'd have done.

♦ Chú ý: Would thường được sử dụng trong các câu với If.

Có thể bạn quan tâm: Bộ bí kíp đầy đủ về các dạng câu điều kiện học sinh không nên bỏ qua

2) Wouldn't do something

Cấu trúc:

(Sb) Wouldn't do (Sth)

- Vd: I tried to warn him, but he wouldn't listen to me.

3) Would be

Khi muốn làm việc gì đấy thì ta sẽ sử dụng would be.

♦ Lưu ý: Những sự việc, điều gì đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ thì bạn có thể sử dụng would.

III) Bài tập: 

1) I tried to warn him, but he _______ to me.

2) I asked Amanda what had happened but she_________ me.

3) Paul was very angry about what I'd said and__________ to me for two weeks.

4) Whenever Richard was angry, he_______ out of the room.

5) You could never rely on Joe. It didn't matter how many times you reminded him to do something, he_______always.

Đáp án:

1) wouldn't listen

2) wouldn't rell

3) wouldn't speak

4) would walk

5) would always forget

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về cách sử dụng would (hay cách dùng would), hy vọng sau bài viết các bạn có thể nắm được những kiến thức căn bản would là gì, quá khứ của will là would và would be là gì. Chúc các bạn học tập tốt <3