Đăng ký

Mới nhất - Tất tần tật những kiến thức cần ghi nhớ về cấu trúc đảo ngữ

Mới nhất - Tất tần tật những kiến thức cần ghi nhớ về cấu trúc đảo ngữ

Trong các bài thi tiếng Anh thì câu đảo ngữ được coi như một phần không thể thiếu, vậy nên nắm chắc được kiến thức này hay thành thạo giải các bài tập liên quan như cách đảo ngữ với such, đảo ngữ not only hay bài tập đảo ngữ câu điều kiện là điều vô cùng cần thiết!

I. Đảo ngữ là gì?

Câu đảo ngữu thường là câu hỏi, với sự đảo lại vị trí thông thường của các từ loại so với các câu thông thường. Cấu trúc thông thường là: S +V+O. Nếu sắp xếp lại các từ loại ta sẽ ra câu đảo ngữ.

Ví dụ đơn giản như sau:

My dog is pretty -> Is my dod pretty?

II. Phân loại

    1. Đảo ngữ thành câu hỏi

Cấu trúc: Trợ động từ/ Tobe/ Phó từ + S + V chính + O ?

 • Trường hợp là câu phỏ định ta sẽ thêm not vào các từ đứng đàu câu hoặc thêm các từ loại như: no, hardly, never, seldom,..)

Ví dụ: As usual, I finish all my homeworks before go to school. Thông thường là như vậy. Nhưng trong câu đảo ngữ ta nói. Have never do I done my exams after go to school.

 • Một số tính từ chỉ mức độ thường được đặt đàu câu đảo ngữ: much, many,..

    2. Đảo ngữ nguyên động từ

 • Các trang từ ám chỉ nơi chôn hay thời gian sẽ được đảo lên đầu câu.

Ví dụ: I'm playing volleyball at the moment

=> at the moment I'm playing volleyball.

 • Note: Trong trường hợp này ta chỉ đảo ngữu nếu nó là chủ ngữ chứ không phải đại từ nhân xưng

Ví dụ: Now go to the cinema. Không được sử dụng như: Now her go to the cinema (sẽ không đảo go ra đằng trước ).

    3. Đảo ngữ trong câu điều kiện

Loại này sẽ chỉ phép áp dụng riêng cho câu điều kiện mà thôi. Cụ thể như sau:

Các chữ:

 • Had được sử dụng trong câu đk loại 3.
 • Were được sử dụng trong câu đk loại 2
 • Should được sử dụng trong câu đk loại 1 có thể đem ra trước chủ từ thế cho If.

    4. Đảo ngữ với Such và So

      4.1. Với So

Cấu trúc:

 • So + Adj + Be (chia) + S + V + O
 • So + Adv + Trợ động từ + S + V + That + S + V + O (ít gặp)

    4.2. Such

Cấu trúc:

 • Such + Be (chia) (+ A/An) + N + That + S + V + O
 • Such (+ A/An) + N + Be + S + That + S + V + O

     5. Đảo ngữ với: "Hardly.......When....."

Công thức được dùng như:

 • Hardly + Had + S + Vp2 + When + S + V- quá khứ đơn. (vừa mới .............. thì)

Mới nhất

IV. Bài tập sử dụng đảo ngữ

Bài tập:

1. He is so gentle that he never scolds anyone.

=> So…………………………………………

2. She hardly play with the dog when she was bited by this dog.

(1) => Hardly…………………………………………

(2) => No sooner…………………………………………

3. The thief ran away.

=> Away…………………………………………

4. I could drive a car only when I reached 30.

=> Only when…………………………………………

5. If he goes to school, he will have money.

=> Should…………………………………………

6. Nam not only treat every body good but also help others on studying.

=> Not only…………………………………………

7. She will never accept his proposal.

=> At no time…………………………………………

8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.

=> Rarely…………………………………………

9. I find this book as soon as I listening music.

(1) => No sooner…………………………………………

(2) => Scarcely…………………………………………

10. If you had followed the advice, you would have succeeded.

=> Had…………………………………………

11. He dived into the sea.

=> Into…………………………………………

12. If he had money, he would travel.

=> Were…………………………………………

13. Liz is such a beautiful child that she looks cutely.

=> Such…………………………………………

14. The girl lay on the bed.

=> On…………………………………………

15. It was not until she was 18 that she went abroad.

=> Not until…………………………………………

16. We can only improve our skills by training hard.

=> Only…………………………………………

17. They are here.

=> Here…………………………………………

18. He no longer drinks coffee.

=> No…………………………………………

19. He stood outside the door.

=> Outside…………………………………………

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp về cấu trúc câu đảo trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình học tập môn tiếng Anh, để lại comment ý kiến và thắc mắc ở bên dưới nhé!

shoppe