Đăng ký

Giải câu 8 Trang 173 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. Tia laze không có đặc điểm sau: công suất lớn.

Tia laze chỉ có đặc điểm sau:

- Có cường độ lớn.

- Có tính kết hợp cao.

- Có tính đơn sắc cao.

- Có tính định hướng cao.