Đăng ký

Giải câu 7 Trang 173 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn C. Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu đỏ.

     Vì ánh sáng đỏ là do ion crôm phát ra khi chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản.

shoppe