Đăng ký

Giải câu 2 Trang 173 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đặc điểm của tia laze:

- Có cường độ lớn.

- Có tính kết hợp của chùm sáng cao.

- Có tính đơn sắc cao.

- Có tính định hướng cao.