Đăng ký

Giải câu 5 Trang 173 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Có những loại laze gì?

Hướng dẫn giải

Về mặt cấu tạo, người ta chia laze ra làm 3 loại: laze rắn, laze khí và laze bán dẫn.