Đăng ký

Giải câu 1 Trang 171 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Khi phôtôn có năng lượng \(\varepsilon'=hf\) bay lướt qua một nguyên tử đang sẵn sàng phát ra năng lượng \(\varepsilon=hf\) thì lập tức nguyên tử này phát ra một phôtôn có năng lượng  \(\varepsilon=hf\). Hai phôtôn này bay lướt qua hai nguyên tử khác cũng đang ở trạng thái kích thích thì lập tức hai nguyên tử này phát ra hai phôtôn có năng lượng \(hf\). Như vậy, số phôtôn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.