Đăng ký

Giải câu 7 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm.

shoppe