Đăng ký

Giải câu 3 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Độ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L.