Đăng ký

Giải câu 1 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Các đặc trưng sinh lí của âm: độ cao, độ to, âm sắc.