Đăng ký

Giải câu 2 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, cho ta cảm giác về sự trầm, bổng của âm. Độ cao liên quan đến tần số của âm.

shoppe