Đăng ký

Giải câu 5 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn B. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm.