Đăng ký

Giải câu 6 Trang 59 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

shoppe