Đăng ký

Giải câu 4 Trang 125 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn B. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

shoppe