Đăng ký

Giải câu 2 Trang 125 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn:

     Trên màn M của thí nghiệm tán sắc ánh sáng, Niu-tơn rạch một khe hẹp F' song song với khe F, để tách một chùm sáng hẹp, chỉ có màu vàng.

     Cho chùm sáng màu vàng qua lăng kính (P') và hướng chùm tia ló trên màn M'.

     Vệt sáng trên màn M' vẫn bị lệch về phía đáy của lăng kính (P') nhưng vẫn giữ nguyên màu vàng. Niu-tơn gọi chùm sáng này là chùm sáng đơn sắc.

     Vậy, ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi qua lăng kính.