Đăng ký

Giải câu 3 Trang 125 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn, nếu ta bỏ màn M đi rồi đưa hai lăng kính lại sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiều nhau thì ánh áng không còn bị tán sắc vì lăng kính P đã phân tích chùm sáng thành quang phổ nhưng lăng kính P' lại tổng hợp các chùm sáng đơn sắc lại thành ánh sáng trắng. Trên màn M' ta thu được vệt sáng có màu trắng, nhưng viền đỏ ở cạnh trên và viền tím ở cạnh dưới.

shoppe