Đăng ký

Giải câu 1 Trang 146 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ \(10^{-11}m\) đến \(10^{-8}m\).