Đăng ký

Giải câu 5 Trang 146 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Tia X có bước sóng nhỏ hơn tia từ ngoại.

Tia X có bước sóng từ \(10^{-11}m\) đến \(10^{-8}m.\)

Tia tử ngoại có bước sóng \(0,38.10^{-6}m.\)