Đăng ký

Giải câu 3 Trang 146 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Tính chất của tia X:

- Tia X có khả năng đâm xuyên.

- Có tác dụng lên kính ảnh (làm đen kính ảnh dùng để chụp X quang).

- Làm phát quang một số chất.

- Làm ion hóa không khí.

- Có tác dụng sinh lí, hủy diệt tế bào.

b) Tác dụng của tia X:

- Dùng để chụp điện, chiếu điện.

- Dùng để dò tìm vết nứt bên trong các sản phẩm đúc.

- Dùng trong kiểm tra hành lí ở sân bay.

- Dùng để diệt khuẩn.

- Dùng trong điều trị ung thư nông, gần da.

- Dùng để nghiên cứu cấu trúc mạng tinh thể.