Đăng ký

Giải bài 9 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Hướng dẫn giải

Ta có :  AB = BC

=> \(\triangle \)ABC cân => \(\widehat{A_1}=\widehat{C_1}\)

Ta lại có: \(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}\) nên \(\widehat{C_1}=\widehat{A_2}\)

Suy ra: BC // AD

Vậy, ABCD là hình thang.