Đăng ký

Giải bài 86 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 86 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(\surd{3783025} = 1945\)                                 \(\surd 1125.45 = 225\)

\(\surd \dfrac{0,3+1,2}{0,7} \approx 1,46\)                             \(\surd \dfrac{6,4}{1,2} \approx 2,11\)

shoppe