Đăng ký

Bài 84 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Nếu \(\sqrt{x}=2\) thì \(x^{2}\) bằng:

A) 2; 

B) 4;

C) 8;

D) 16.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải

Ta bình phương hai vế lên để tìm x, sau đó bình phương 2 vế tiếp ta sẽ tìm được \( x^{2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sqrt{x}=2\Rightarrow x=2^{2}=4\)

Do đó \(x^{2}=4^{2}=16.\)

Vậy chọn D) \(16\).

shoppe