Đăng ký

Giải bài 83 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ta có √25 = 5 ; -√25 = -5 ; √(-5)2 = √25 = 5

Theo mẫu trên hãy tính

Giải bài 83 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) √36 = 6                       b) -√16 = -4

c) √\(\dfrac{9}{25}\) = \(\dfrac{3}{5}\)                     d) √\(3^2\) = 3

e) √\((-3)^2\) = √9 = 3