Đăng ký

Giải bài 85 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống.

Giải bài 85 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải
x 4 16 0,25 0,0625 \((-3)^2\) \((-3)^4\) \(10^4\) \(10^8\) \(\dfrac{9}{4}\) \(\dfrac{81}{16}\)
\(\surd x\) 2 4 0,5 0,25 3 \((-3)^2\) \(10^2\) \(10^4\) \(\dfrac{3}{2}\) \(\dfrac{9}{4}\)

 

shoppe