Đăng ký

Giải bài 60 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính chia :

a) \(x^{10} : (-x)^8\)

b) \((-x)^5:(-x)^3\)

c) \((-y)^5:(-y)^4\)

Hướng dẫn giải

a) \(x^{10} : (-x)^8\) = \(x^{10} : x^8 = x^2\)

b) \((-x)^5:(-x)^3\) \(= (-x)^2 = x^2\)

c) \((-y)^5:(-y)^4\) = -y