Đăng ký

Giải bài 52 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng:

\(\dfrac{A}{\sqrt{B}}=\dfrac{A\sqrt{B}}{B};\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm B}=\dfrac{C(\sqrt{A}\pm B)}{A-B};\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm \sqrt{B}}=\dfrac{C(\sqrt{A}\pm \sqrt{B}}{A-B}\)

\(\sqrt{A}+\sqrt{B}\) và \(\sqrt{A}-\sqrt{B}\) là hai biểu thức liên hợp.

Giải:

 

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

shoppe